Oyun nickleri ~ Msn Nickleri


Oyun nickleri

16 Ağustos 2008 Cumartesi

Oyun nickleri , oynama msn nickleri , nick

Nerden bilirdik ki kuzuların sofrasına kurtların kuzu maskeleriyle oturduğunu?


Sen yeter ki hep ümit et, Hayat döner sana....Heyyy MutLuluk !!!2 dkka Dur!!
Hayatimda Sadece Senin Pesinde Kosdum ..
Inadina Gülmek istiyorum...Bekle yetisecegim
GeliyoRummmm!!


Masal pembeden griye yol almışsa..
Uçmuyorsa çevrede kelebekler artık..
Papatyalar mutsuzsa..
Mutlu sonun iksirinden umutsuzsan artık..
Ninniler uyutmuyorsa..
Yağmurlar ıslatmıyorsa artık..
Masalcı "Uzaklaş" diyordur..
"Uzaklaş" artık...


ArTık İnsanLarDan MidémßuLanıyor !!


kendini bulacaktı bir zaman ve
hiç yok olmayacakmışçasına akacaktı
sOnsuzluğa...
önemsediğim,farklı olduğunu düşndüğüm,çok sevdiğim adam..
nerdesn?ne alıp veremediğiniz warsa o alıp vermedikleriniz yüzünden çok zarar görceksiniz
Ne konuşuyor bu insanlar
Ne kadar uzak kelimeler anlamdan
Aynama bir yabancı sızmış
Bakıyor bana uzaktan ?Siz balık kadar küçükken;
biz deniz kadar mavi ve muhteşemdik,)


evet içime dökmeLiyim şimdi
iLk önce kahvemi ve sigaramı tazeLemeLiyim


Yorgun bir gecenin sabahında,
YaşananLar zamana karışır.....
Ve insan , Yeni AcıLar iÇin,
Geçmiş acıLara aLışır
Oyun nickleri , oynama msn nickleri

Bir Bebek Gibiydin
Ellerimde Süzülüp GözLerimde Bitttin
Nasıl Olduda Farkedemedim
Aşkın Kör Gücüne Yenildim
Bilemiyorum O An Bana Galip Geldin
Gittin Dönmedin ; Geldin Sevmedin
Kıymet Bilmedin Sevgilim


MuTLuLuw yada muTSuzLuq ..
FormüLünü ßuLamadm.
dengesiz hayatımda.oYunu heb ben bozarm .
yeri GeLir ağlar yeri geLir yazarm
ama sırası gelince oyundan ben atarm


Bazı şeyler sözde kalırmış ,)

Senin aşKına üYéyim
SewereK unuTmak oLur iş mi? biLéRék uçuRuma öndén aTLanır mı ki? KaybéTTiqimin YéRiné né Koysam doLmaz boş bıraKıcam Yérini Hép bomboş
ısLanmamış qüLén qözLérimi bana qéRi wer
RüYanda qöRsén inanma !
Söz weRdim KaLbimé arTık öLé Hér önüné qéLénin q*tünü KaldırmıJak
Séwqilim çok YaLnızım
Göz YaşLarım içimé akTı bu séFér esKisi qibi déiLim arTık
HaYaT beni neden Yoruosun? MaDéM çok qünah oYunu sén bozu0sun
Nasip oLsun én qüzél aşkTan bizé xD
SanıoLar diz çöKér aşK önümüzé
MéLékLérin Sözü waR
Can üzüLür buna Taşh déiL ÇékiLéCék qibi aşK déiL
1 daha duY Ték KaLbim waR 1 daHa duY Ték aşKım waR
SeyTana söLéyin arTık paTron bénimm xD
ŞeyTan dioki Yanaşh suna
aLışhmaya çaLışhmak dié bişé yHok aLışhmak zorundaım x(
iLk déFa düşTüm aşKa oda Tésadüf
GéLmén için Kaç Kéré daHa öLmém qéRékio ?
1 insanı Hérhanqi biri KırabiLir ama 1 Ték en çHoq séwdiqi acıTabiLirmişh çhoq acıTTıqında anLadım
qiT dédiqindé kaLmak isTiorm diYébiLmékmişh séwmék
Özür diLémék déiL aFFéT béni dié hayKırmakmışh qéRçékTén pişman oLmak
Hadi çaL qidérKén kapımı neFés aLdıqım süRécé seninim Kapadım büTün yoLLarımı bébéqin qüLün séRsérinim
isYanım sana déiL Tüm aşkLara
kussam Kaç inTihar çıKar içimdén?Késsém kaç ayrıLık aKar biLékLéRimdén
Séni öptüqüm iLk qécé bahçédé Yüréim duruYor orDa öyLécé
sönmü0r aTéşimiz ama aLéw aLéwde Yanmı0r aYrıLık zor ama beraberkende 0Lmu0r
bén Sénin yaLnız kaLışLarında Ték adRésin oLamam
Bu Küçük seyTan séni çok sEfio unuTma xD
bu nasıL ayrıLık bidaha géLmé dé aLışaYım
Ya benim oL HérşéinLé Yada unuT hérşéimLé
Sén dé birqün böyLé çeKér qidérsin dié Hiç ummazdım
öLé Kandırdın qi qönLümü qéRçéksin sandım
anLadım séwmi0rdun Yüréqindé dé yhokTum
Bén kaRanLıqın içinDén 1 qüfTé Séndéki dünYa Toz pEmbé bana hiTap édiLi0 Hér besTé
Sonunda boquLmak oLsada bénim o suLarda Yüzmém qéRék
Hép doqru déiLdir éLbéTTé séçimLérim qün qéLir séRéfsizLéRidé séwéRim
ayrıLmaYacakmışcasıNa

0 yorum: